Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Nadzór nad notariuszami na obszarze właściwości izby notarialnej wykonuje również rada izby notarialnej przez swoich członków lub przez wyznaczonych w tym celu notariuszy niebędących członkami rady albo emerytowanych notariuszy.