Notariusz jest obowiązany przede wszystkim stale podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość.

Notariusz nie może podejmować innego zatrudnienia bez uzyskania zgody rady izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowego lub dydaktycznego.