Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. klient z powodu choroby nie jest w stanie udać się do kancelarii).

Notariusz może dokonywać czynności również w miejscowości, która nie jest siedzibą jego Kancelarii. Ma to znaczenie dla mieszkańców takich miast jak np. Ciechocinek, Lubicz, Gronowo, Łysomice, w których to miejscowościach nie ma notariusza.