notariusz torun
Czynna w godzinach 9:00-18:00 Kancelaria notarialna w Toruniu przy ulicy Szerokiej 43/1 funkcjonuje od 1 stycznia 1993 roku. Początkowo Kancelaria była prowadzona przez notariusz Teresę Kolasińską, od dnia 1 stycznia 2013 roku, do dnia 15 marca 2014 roku prowadzona była przez notariusza prof. UMK, dr hab. Marka Krzysztofa Kolasińskiego, a obecnie przez notariusza Adama Kolasińskiego.

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Wszelkie informacje uzyskane przy dokonywaniu czynności notarialnych zachowane są w tajemnicy.

Czynności notarialne są dokonywane przez notariusza w siedzibie Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, także poza Kancelarią.
Średni czas oczekiwania na przygotowanie projektu aktu notarialnego nie przekracza trzech dni od złożenia w Kancelarii wymaganych dokumentów.